Registripidajate Inforuum
Sisukord Kõik teemad
Uues registrisüsteemis on võrreldes vanaga mõningaid erinevusi kontaktiobjektide loomisel ja käitlemisel. Siinkohal neist olulisemad:

  • Registripidaja vahetusel kopeeritakse kõik kontaktid automaatselt. Süsteem loob ise uue registripidaja valdusesse vastavad objektid.
  • Kui registripidaja ei nimeta loodud kontakti ise (nt registripidaja vahetusel või jätab selle valimata Registripidaja portaalis kontakti luues), teeb süsteem seda automaatselt. Objektinime esimene osa on registripidaja nimi, mida eraldab sellele järgnevast automaatselt genereeritud string
(näide: RPNIMI:6257D24F)

  • Kui registripidaja valib objektinime ise, lisab süsteem selle esiotsa registripidaja nime, juhul kui registripidaja nimi juba ei ole valitud nime esimene element. Lubatud märgid on ASCII tähestik, numbrid, ‘:’ ja ‘-’ , maksimaalne pikkus 100 tähemärki. Kõik sisestatud tähed salvestatakse suurtähtedena.
  • Osade muudatuste, nagu registreerija (kontakti objekti) vahetus (chg) või kontaktisikute e-posti aadresside muudatused, saadetakse kontakti e-posti aadressile kinnitus- ja/või teavituskirju, millest kinnitust vajavate toimingute puhul oleneb ka toimingute lõpuleviimine. Seega on kontaktide e-posti aadresside toimivus ja korrektsus endisest veelgi olulisem.

Kas kontaktandmete muudatuse korral tuleks kontakti objekti muuta või see välja vahetada?

Kui ei muutu ident väli, siis ei ole objekti ennast vaja välja vahetada. Oluline on see peamiselt registreerija kontaktandmete muudatuse korral, sest registreerija objekti väljavahetamist peab süsteem registreerija vahetuseks ka juhul, kui objektis olev isik on sama. Seega näiteks e-posti aadressi või telefoninumbri muutumisel tuleks uuendada ainult kontakti objekti.

Miks ei lase süsteem domeeni või kontakti andmeid muuta?

Domeenil või kontaktil võivad olla seda välistavad staatused (updateprohibited, pendingUpdate). Neist esimene on administratiivselt määratud, tavaliselt mõne menetlustoimingu käigus, nagu kohtuvaidlus või kustutamismenetlus. Teine tähendab aga, et üks muudatustoiming on juba algatatud ja ootab lõpule viimist, enne mida ei saa uusi muudatuspäringuid teha.

Kui asi ei ole muudatusi otseselt keelavas staatuses, siis tõenäoline on, et senised (kontakt)andmed on vigased või puudulikud. Täpsemad põhjused kajastuvad ka veateates.

Miks ei saa kontakti ident välja muuta?

Ident välja muutmine muudaks kontakti isikut. Kui isik vahetub, tuleks luua uus kontakti objekt. Ident väljaga seotud muudatusi on võimalik teha vaid kahel erijuhul:

  • kui ident välja (element <eis:ident>  tüüp (atribuut “type”) on 'birthday' ja kuupäevaformaat ei ole korrektne (YYYY-MM-DD);
  • kui puudu on maakood (elemendi <eis:ident> atribuut “cc”).
Ülejäänud juhtudel tuleb ka siis, kui kontaktisik jääb samaks, luua andmete parandamiseks uus kontakti objekt.
NB! Registreerija kontakti puhul loeb süsteem kontakti objekti väljavahetamise registreerija vahetuseks ja senise registreerija aadressile saadetakse toimingu kinnitamiseks kinnituskiri, millele vastamata toimingut lõpule ei viida.

Millistel juhtudel saadab süsteem kontakti e-posti aadressile teavitusi?

Süsteem saadab teavitusi e-posti aadressi vahetuse korral, domeeni üleandmisel uuele registreerijale ja domeeni kustutamispäringu korral. Domeeni üleandmisel ja kustutamisel saadetakse ühtlasi (senisele) registreerija e-posti aadressile kinnituskiri veebilingiga, mille kaudu saab taotletud ja ootel oleva toimingu kas kinnitada või tagasi lükata.

Lisaks saadab registrisüsteem ühekordse automaatteavituse kõigile aegunud domeenide kontaktidele päev pärast selle aegumist.

Kuidas toimida, kui registreerija ei saa kinnituskirjale vastata, aga tema tahe on kindlaks tehtud?

Kui registripidaja on veendunud registreerija tahtes, siis on võimalik kasutada update või delete päringus verified='yes' parameetrit, mille korral kinnituskirja saatmise ja pendingUpdate või pendingDelete staatuse kehtestamise asemel soovitud toiming kohe teostatakse.

Kuidas kasutada verified='yes' parameetrit Registripidaja portaalis?

Veebiliideses puudub võimalus selle parameetri sisselülitamiseks. Kasutamiseks tuleb registripidajal edastada ise koostatud päring. Käsitsi koostatud päringuid on Registripidaja portaali kaudu võimalik edastada <XML konsoolis>.