Registripidajate Inforuum
Sisukord Kõik teemad
Poll sõnumeid saab lugeda Registripidaja portaalis (kui kasutajal on EPP toimingute õigused) või <poll> käsuga üle EPP.

<poll> käsk op="req" atribuudiga kuvab järgmise lugemata sõnumi. Loetud sõnum võetakse järjekorrast maha <poll op="ack"> käsuga.