Registripidajate Inforuum
Sisukord Kõik teemad
EPP päringutele kehtivad piirangud on sätestatud Registrilepingu lisas 1.

  • Korraga on lubatud kasutada kuni 4 seanssi ja kuni 4 EPP ligipääsu omavat IP-d.
  • Registripidaja portaali arvelduse funktsioonide ligipääsuks kasutatavate aadresside hulk ei ole piiratud.
  • Seanss saab olla mitteaktiivne 5 minutit, enne kui see tühistatakse.
  • Iga veateatega lõppev EPP päring toob kaasa seansi blokeerimise kuni 1 sekundiks.
  • EPP päringulimiit on 100 päringut minutis. Login ja logout käsud loetakse päringute hulka.