Registripidajate Inforuum
Sisukord Kõik teemad
Domeenil võivad olla erinevad staatused kas automaatsete protsesside tulemusel või administratiivsetel põhjustel. Staatused on alati kehtestatud serveri poolt. Klient ei saa ühtegi staatust ise vahetult kehtestada ega eemaldada.

 • ok - domeeni vaikeolek, kui puuduvad teised staatused;
 • serverRenewProhibited - domeeni uuendamine on keelatud;
 • serverTransferProhibited - registripidaja vahetus on keelatud;
 • serverUpdateProhibited - andmete muutmine on keelatud;
 • serverDeleteProhibited - kustutamine on keelatud;
 • serverManualInZone - domeeni nimeservereid hoitakse igal juhul tsoonifailis;
 • expired - domeen on pikendamata ja viimane registratsiooniperiood on lõppenud;
 • serverHold - domeeni nimeserveri kirjed on tsoonifailist eemaldatud. See juhtub automaatselt kõigi aegunud domeenidega 15 päeva peale aegumist;
 • pendingUpdate - oodatakse registreerija kinnitust registreerija vahetuse päringule;
 • pendingDeleteconfirmation - oodatakse registreerija kinnitust kustutamispäringule;
 • pendingDelete - käib domeeni kustutamisprotsess;
 • serverForceDelete - domeeni suhtes on algatatud kustutusmenetlus;
 • serverRegistrantChangeProhibited - domeeni üleandmine, s.t. registreerija vahetus, on keelatud;
 • serverAdminChangeProhibited - domeeni halduskontakti(de) muutmine on keelatud;
 • serverTechChangeProhibited - domeeni tehniliste kontaktid(de) muutmine on keelatud;
 • deleteCandidate - domeen on kustumas (kätte on jõudnud kuupäev, kui see kustub juhuslikult valitud hetkel 24 tunnise ajavahemiku jooksul).

Miks on domeen ootamatult pendingupdate staatuses ja kuidas seda eemaldada?

Domeen saab pendingupdate staatuse, kui update päringu käigus muutub domeeni registreerija (registreerija kontakti objekt). Sellisel juhul saadetakse vaikimisi alati kinnituskiri endise kontakti e-posti aadressile. See toimub ka juhul, kui samale registreerija isikule luuakse uus kontakti objekt ja üritatakse vana sellega asendada.. Nii võib juhtuda, et domeen satub pendingUpdate staatusse ilma et oleks kavatsetud algatada domeeni üleandmist.

Kui registreerija toimingu tagasi lükkab, taastub domeeni päringueelne olek ja muudatust ei toimu. Kui registreerija toimingu kinnitab, viiakse see läbi. Kui aga registreerija kinnituskirjale üldse ei reageeri, eemaldatakse pendingUpdate staatus serveri poolt automaatselt 48 tunni möödudes, tühistades ka ootel oleva toimingu.

Kui domeen on pendingUpdate staatusse sattunud eksliku toimingu tulemusel või on toimingu käigus avastatud, et kinnituskiri pole jõudnud adressaadini ja ei soovita oodata 48 tunni möödumist, siis selle administratiivseks eemaldamiseks tuleb pöörduda EIS poole.

Kuidas taastada domeeni, mille registreerija on kustutada lasknud, ent seejärel ümber mõelnud?

Pärast kustutamiskäsu andmist on domeen DeletePending staatuses 30 päeva. Selle aja vältel on registreerijal soovi korral võimalik domeeni endine olukord taastada. Selleks on vaja esitada vastav allkirjastatud sooviavaldus registripidajale, kes esitab selle EIS-ile. Registripidaja ise domeeni kustutamist tühistada ei saa.