Registripidajate Inforuum
Sisukord Kõik teemad

Registripidaja vahetus

Registripidaja vahetamine on toiming, mil domeeninime registreerija vahetab senise registripidaja uue registripidaja vastu.  

  • Registreerijal on õigus registripidajat vahetada alati, kui ta seda soovib.
  • Registripidaja vahetamiseks on vajalik domeeni autoriseerimiskood;
  • Registreerija saab autoriseerimiskoodid nt EIS-i registreerija portaali, registripidaja iseteeninduskeskkonna või klienditeeninduse kaudu;
  • Kui registreerijal puudub võimalus ise teada saada oma domeeni(de) autoriseerimiskoodi, peab registripidaja talle selle väljastama 5 tööpäeva jooksul;
  • Registripidaja vahetamiseks peab registreerija esitama taotluse uuele registripidajale, kellel on muuhulgas õigus nõuda selle eest tasu.

NB! Registripidajal on kohustus teha koostööd registreerija ja tema valitud uue registripidajaga domeeni ülemineku võimaldamiseks. Registripidaja ei tohi teha takistusi domeeni üleviimisele ega nõuda tasu autoriseerimiskoodi väljastamise eest!

Võimalikud probleemid:

  • Klient soovib vahetada registripidajat, aga ta ei tea oma autoriseerimiskoodi? Koodi saamiseks peab klient pöörduma oma senise registripidaja poole!
  • Mida teha kliendiga, kes soovib lahkuda, aga on teenuste eest võlgu? Registripidaja vahetust ei tohi takistada!
  • Kellele võib registripidaja väljastada autoriseerimiskoodi? Koodi võib väljastada üksnes registreerijale, tema volitatud esindajale, k.a halduskontaktile või tema poolt määratud uuele registripidajale (ainult registreerija nõudel);
  • Mis juhtub, kui registripidaja ei väljasta 5 tööpäeva jooksul autoriseerimiskoodi? Sellisel juhul väljastab koodi EIS ja pöördub selgituste saamiseks registripidaja poole.
Seotud teemad: 
Halduskontakt
Registreerija õigused
Registreerija kohustused

Seotud Domeenireeglite punktid: 2.13.7 ja 5.3.7 koos alapunktidega.