Registripidajate Inforuum
Sisukord Kõik teemad
Registripidaja sertifitseeritud töötaja

Vastavalt EISiga sõlmitud registrilepingule peab registripidaja juures töötama vähemalt üks .ee sertifitseeritud töötaja, kes on läbinud .ee sertifitseerimistesti. 

  • .ee sertifitseeritud töötaja tagab, et registripidaja meeskonnas on isik, kes on omandanud piisavalt teadmisi, nii domeenimaailmas toimimisest kui .ee registrisüsteemist;
  • .ee sertifitseeritud töötaja selgitab enda kolleegidele .ee registrisüsteemi eripärade kohta, jagades ning abistades igapäevaste probleemide korral;
  • iga 2 aasta tagant tuleb läbida uus .ee sertifitseerimistest, v.a juhul, kui selle sisse jäävad olulised domeenireeglite muudatused. Sellisel juhul tuleb test sooritada 4 kuu jooksul, pärast domeenireeglite jõustumist.

Võimalikud probleemid:

  • Kellele kuulub sertifitseering? See on isiklik ja kuulub töötajale, kes on testi edukalt läbinud. Kui nt sertifitseeritud töötaja liigub ühe registripidaja juurest teise juurde, siis liigub sertifitseering temaga kaasa.
  • .ee sertifitseeritud töötaja lahkub registripidaja juurest? Sellisel juhul tuleb registripidajal tagada 3 kuu jooksul alates lahkumisest uus töötaja, kes läbib EIS-i juures sertifitseerimistesti.