Registripidajate Inforuum
Sisukord Kõik teemad

Registripidaja kohustused

Registripidajal on kohustus osutada registreerijatele registreerimisteenuseid. Registripidaja peab võimaldama registreerijatele kvaliteetset ja turvalist registreerimisteenust.

  • Registripidaja peab järgima kehtivaid Domeenireegleid;
  • Registreerimisteenuse osutamisel on registripidajal kohustus sõlmida registreerijaga teenusleping;
  • Registripidaja peab tuvastama enne registreerimisteenuse osutamist registreerija või tema esindaja isiku ja tahte;
  • Registripidaja ei tohi registreerimisteenuseid registreerijale osutada enne, kui registreerija on esitanud registreerimisteenuse taotlemisel nõutud andmed ja dokumendid. 
  • Registripidaja hoiab tema poolt kogutud ja isikuandmed konfidentsiaalsena! Isikuandmeid võib registripidaja kasutada üksnes registripidaja rollist tulenevate ülesannete täitmiseks.
  • Registripidaja peab enda ettevõttes kehtestama sise-eeskirjad, mis reguleerivad registripidaja töötajate kohustusi isikuandmete töötlemisel ja Domeenireeglite järgimisel!
Seotud teemad:
Isikuandmete töötlemine ja kaitse
Isiku tuvastamine
Taotluse allkirjastamise viisid

Seotud Domeenireeglite punktid: 4 koos kõikide alapunktidega, Registrilepingu punktid 2.4, 6 ja 8.