Registripidajate Inforuum
Sisukord Kõik teemad

Registripidaja õigused

Registripidajal on õigus osutada registreerijatele registreerimisteenuseid. Registreerimisteenused on kõik .ee domeeninime registreerimise ja toimingutega seotud tegevused.

  • Registripidajal on õigus nõuda registreerimisteenuse osutamisel registreerijalt tasu (v.a autoriseerimiskoodi väljastamisel);
  • Registripidaja võib pakkuda registreerijatele ühte või mitut registreerimisperioodi;
  • Registripidajal on õigus kasutada registreerimisteenuse osutamisel alltöövõtjaid, kellel on õigus täita registripidaja kohustusi. Sellisel juhul vastutab registripidaja enda alltöövõtjate tegevuse eest nagu enda tegevuse eest;
  • Registripidaja ei vaja registreerija nõusolekut, et enda õigusi ja kohustusi teisele registripidajale üle anda;
  • Registripidaja võib isikusamasuse kontrollimiseks võimaldada kas ühte või mitut isikusamasuse kontrollimise meetodit!
Seotud teemad:
Isikuandmete töötlemine ja kaitse
Isiku tuvastamine
Taotluse allkirjastamise viisid

Seotud Domeenireeglite punktid: 3, 4 ja 9.1.1 koos alapunktidega.