Registripidajate Inforuum
Sisukord Kõik teemad
Registreerija on isik, kelle nimele on domeen registreeritud või kes taotleb enda nimele domeeni registreerimist.

  • Registreerija saab olla nii füüsiline kui  juriidiline isik, kes on tuvastatud ning kes on esitanud selleks nõutava teabe ja dokumendid.
  • Registreerija saab teha domeeniga kõiki toiminguid või volitada halduskontakte tegema seda tema eest.
NB! Kui registreerija on füüsiline isik, siis võib ta olla ka enda registreeritud domeeni halduskontakt!

Võimalikud probleemid:

  • Kui domeeni registreerijaks soovib olla laps (alaealine isik)? Alaealise eest vastutavad seaduse alusel tema esindajad, s.t vanemad. Alaealine saab olla domeeni registreerija juhul, kuid tema esindajad kiidavad selle heaks. Sellisl juhul peavad olema vanemad domeeni halduskontaktid, kes peavad allkirjastama ka domeeni registreerimise avalduse.
Seotud teemad:
Registreerija õigused
Registreerija kohustused

Seotud Domeenireeglite punktid: 2.10, 2.16 ja 4.1 koos kõikide alapunktidega.