Registripidajate Inforuum
Sisukord Kõik teemad
EIS-i poolt on reserveeritud eestikeelstee riiginimede, Eesti haldusüksuste kohanimede ning teatud numbritest koosnevad domeeninimed. Neid domeeninimesid on võimalik registreerida vastavat õigust kinnitavate dokumentide esitamisel. 

Reserveeritud domeenide nimekirja kuuluvad:

  • Eestikeelsed riiginimed, mis on avaldatud Eesti Keele Instituudi Maailma Maade Nimede loetelus;
  • Numbritest koosnevad domeeninimed, mis on numbriloa omanikele Eesti numeratsiooniplaanis numbriloa alusel väljastatud;
  • Kõik Eesti Territooriumi Haldusüksuste nimistus kinnitatud kohanimed.
Seotud viited:
Reserveeritud domeenide nimekiri ja registreerimise eritingimusedDomeenireeglite punkt 3.2.5.