Registripidajate Inforuum
Sisukord Kõik teemad
Isikuandmed on mistahes andmed, mis on registreerimisteenuse või muu domeenidega seotud toimingu kaudu füüsilise isiku kohta EIS-le esitatud. Samuti on isikuandmete töötlemine mistahes registreerija isikuandmetega tehtav toiming. 

  • EIS on isikuandmete kaitse seaduse kohaselt isikuandmete vastutav töötleja ja registripidaja on EIS-i poolt volitatud isikuandmete töötleja;
  • Kõik inimese ja tema eksistentsiga seonduv on kirjeldatav andmetena. Seega kuuluvad isikuandmete hulka näiteks nimi, aadressandmed, tervislik seisund, teave varandusliku seisukorra kohta, IP-aadress, e-maili aadress jne.
  • Isikuandmete kaitseks peab registripidaja rakendama turvameetmeid, et kaitsta neid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest! 
  • Registripidaja võib edastada tema valduses olevaid isikuandmeid vaid EIS-le ja isikule, kellele andmed kuuluvad!
  • Kolmandatele isikutele võib väljastada registreerija poolt EIS-le töötlemiseks antud isikuandmeid vaid seaduses sätestatud juhul ja alustel. Seda näiteks olukorras, mil avalikke ülesandeid täitev organ (nt kohus, Andmekaitse Inspektsioon) taotleb domeeni registreerija kohta isikuandmeid, mille taotlemise õigus tuleneb talle otse seadusest.
  • Registripidaja kinnitab EIS-ile iga-aastases kinnituskirjas isikuandmete töötlemise nõuetele vastavust!
NB! Isikuandmed on konfidentsiaalsed ning registripidaja kasutab neid vaid enda rollist tulenevate ülesannete täitmiseks.

Seotud Domeenireeglite punktid: 8 koos alapunktidega.