Registripidajate Inforuum
Sisukord Kõik teemad
Registreerija peab domeeninime registreerimisel määrama domeenile halduskontakti, kes on:

  • Registreerija seaduslik esindaja (nt juriidilise isiku juhatuse liige) või registreerija poolt kirjalikult volitatud esindaja;
  • Vaid eraisik;
  • Keda võib olla rohkem, kui üks isik. Registrisüsteem lubab registreerida kuni 10 halduskontakti.

Halduskontakt:

  • Võib allkirjastada ja esitada registreerija nimel kõiki domeeniga seotud taotlusi ning saada ja edastada domeeniga seonduvat mis tahes teavet;
  • Ei tohi enda ülesandeid edasi delegeerida, sest tal puudub edasivolitamise õigus;
  • Omab samasuguseid õigusi nagu registreerija. Halduskontakt võib sisuliselt otsustada “domeeni saatuse“, s.t kõiki domeeniga seotud kriitilisi toiminguid nagu domeeni registreerimine, domeeni kustutamise või domeeni andmine uuele omanikule;
  • Vastutab enda ja registreerija kohta esitatud andmete ja dokumentide õigsuse ja ehtsuse eest.
NB! Registreerija on kohustatud tagama, et halduskontaktiks määratud isik on nõus halduskontakti ülesandeid täitma.

  • Kui halduskontakt on registreerija poolt kirjalikult volitatud isik, tuleb registripidajal kontrollida selle volikirja olemasolu ja EIS-i nõudel peab registripidaja kirjalikult allkirjastatud volituse ka esitama. Registripidaja võib (kuid ei pea) domeeni registreerimisel edastada taotluse EIS-le koos kirjaliku volikirjaga.
Võimalikud probleemid:

  • Kui registreerija soovib domeeni halduskontakti eemaldada?Halduskontakti saab eemaldada vaid juhul, kui neid on mitu, sest domeeniga peab olema seotud vähemalt üks halduskontakt. Kui on üks  halduskontakt, siis tuleb ta asendada uue isikuga. Vaata kontaktandmete uuendamine;
  • Kui registreerija ei määra endale eraldi halduskontakt?  Eraisikust registreerija puhul määrab registripidaja halduskontaktiks registreerija ise. Juriidilisest isikust registreerija puhul on halduskontaktiks see isik, kes taotluse esitab või on taotluses määratud olema halduskontakt. Juriidiline isik ilma halduskontaktita taotlust esitada ei saa.
Seotud Domeenireeglite punktid: 2.14, 4.1.1 ja 4.1.4.