Registripidajate Inforuum
Sisukord Kõik teemad
Domeenivaidluste Komisjon (DVK) on sõltumatu organ .ee-ga seotud domeenivaidluste lahendamiseks. 

  • DVK menetluse ajal pole vaidlusalust domeeni võimalik kustutada või anda üle uuele omanikule.
  • DVK otsus jõustub selle tegemise päeval. EIS ei täida DVK otsust 14 päeva. 
  • Menetluse poolel on õigus pöörduda kohtusse. EIS ei täida DVK otsust, kui talle on esitatud DVK otsuse tegemisest 14 päeva jooksul kohtumäärus, mis keelab hagi tagamise korras vaidlusaluse domeeninime kustutamise ja üleandmise. 
  • Seni, kuni nimetatud kohtumäärus puudub, on DVK otsus pärast 14 päeva möödumist registripidajale täitmiseks kohustuslik. Poolel, kelle kasuks on DVK jõustunud otsus tehtud, on õigus esitada asjakohastele registripidajatele taotlus selle täitmiseks. Taotlusele vastavalt peavad registripidajad ka käituma (nt toimetama konkreetselt kokkulepitud kuupäeval ja kellaajal domeeninime üleandmise või kustutamise).
  • DVK jõustunud otsus asendab domeeninime üleandmise või kustutamise taotlusel registreerija tahteavaldust. 
  • Kui registripidajale on DVK menetluse ajal esitatud vaidlusaluse domeeninime kohta avaldusi, loetakse registripidajale esitatud avaldused kehtetuks.
  • Juhul, kui DVK vaidluseks olev domeen kustub, läheb see üle reserveeritud domeenide nimekirja. Sellisel juhul saab DVK otsuse täitmist nõuda vastavalt reserveeritud domeenide registreerimise tingimustele.
  • DVK jõustunud otsused on kättesaadavad SIIT.
Seotud DVK reglemendi punktid: 5.2.8 ja 15.2 koos kõikide alapunktidega.