Registripidajate Inforuum
Sisukord Kõik teemad
Registreerija saab oma domeeni ka üle anda uuele registreerijale. Sellise toiminguga vahetatakse sisuliselt domeeni omanikku.

  • Domeeninime üleandmiseks peab registreerija esitama registripidajale taotluse, millega loobub domeenist uue vastuvõtva registreerija kasuks;
  • Domeeninime üleandmine on kriitiline toiming, mistõttu on registripidajale ette nähtud kohustuslikud isikutuvastuse meetodid;
  • Ka uus omanik peab registripidajale esitama taotluse domeeni registreerimiseks;
  • Kui registripidaja ei ole registreerija otsest tahteavaldust kindlaks teinud või kahtleb selles, siis saadab EIS registreerija e-posti aadressile e-kirja domeeninime üleandmise kinnitamiseks. Vaata selle kohta Domeeni staatused.
Võimalikud probleemid:

  • Kui üleandmist takistab tehniline keelumärge, siis puudub võimalus anda domeeninimi üle uuele omanikule.
Seotud teemad:
Isiku tuvastamine
Taotluse allkirjastamise viisid
Domeeni registreerimine
Registreerija õigused
Registreerija kohustused

Seotud Domeenireeglite punktid; 2.13.4 koos alapunktidega.