Registripidajate Inforuum
Sisukord Kõik teemad
  • Domeeninimi võib sisaldada ainult numbreid (0–9), sidekriipse ja tähti, k.a täpitähed;
  • Suur- ja väiketähti domeeninimes ei eristata;
  • Domeeninimi ei või alata ega lõppeda sidekriipsuga, samuti ei või see sisaldada sidekriipsu samaaegselt kolmanda ja neljanda sümbolina;
  • Domeeninime minimaalseks pikkuseks on 2 sümbolit ja maksimaalseks pikkuseks on 63 sümbolit.