Registripidajate Inforuum
Sisukord Kõik teemad
Ülddomeeni all mõistetakse sarnaste tunnustega isikuid ja asutusi, mida kasutatakse domeeninimede eristamiseks.

Ülddomeenideks on:

  • com.ee – äriühingud äriseadustiku mõistes; 
  • pri.ee – füüsilised isikud; 
  • fie.ee – füüsilisest isikust ettevõtjad äriseadustiku mõistes; 
  • med.ee – meditsiiniasutused 
NB! Kui isik soovib registreerida ülddomeeni alla alamdomeeni, siis peab ta ülddomeeni eritunnustele vastavust tõendama dokumentaalselt. See tähendab, et näiteks com.ee alla alamdomeeni “ehitusettevõte” registreerimiseks tuleb registripidajal veenduda äriregistri väljavõtte alusel, et tegemist on äriühinguga äriseadustiku mõttes. FIE-de puhul tuleb samuti lähtuda äriregistri väljavõttest. Füüsilise isiku tõendamiseks piisab üksnes isikut tõendava dokumendi alusel füüsilise isiku olemasolu tuvastamisest. Meditsiiniasutuste puhul on oluline veenduda, et tegemist on kehtiva loa alusel tegutseva meditsiiniasutusega.

  • EIS-le edastamisel tuleb ülddomeeni alla alamdomeeni registreerimisel taotluse juurde lisada ka tõend!
Seotud viide: Ülddomeenid ja nende alla Alamdomeenide registreerimise kord