Registripidajate Inforuum
Sisukord Kõik teemad
.ee domeene saab registreerida iga era- või juriidiline isik. Registreerimiseks tuleb .ee akrediteeritud registripidajale esitada taotlus. Registripidaja peab domeeni registreerimise käigus kontrollima registreerija isikut ning registripidajale on ette nähtud kohustuslikud isikutuvastuse meetodid.

  • Isiku all peetakse silmas nii Eesti kui välisriigi era-  ja juriidilisi isikuid
  • Üks isik võib registreerida piiramatu arv domeene;
  • Domeenide registreerimine toimub taotluste registrisse laekumise ajalises järjekorras ehk kehtib põhimõte “kes ees, see mees”.
  • EIS-l on õigus keelduda domeeni registreerimisest, mis on blokeeritud või reserveeritud, ja mille registreerimise taotlus ei vasta reserveeritud domeenide registreerimise eritingimustele.
  • Domeeni on võimalik registreerida ka nimeserverita! Vaata selle kohta siit.
  • WHOIS otsingumootori kaudu on domeeni registreerimisel selle registreerija, halduskontakti ja tehnilise kontakti nimi, e-postiaadressi ning juriidilisest isikust registreerija puhul äriregistrikood avalik informatsioon. 
  • Domeeni registreerimisel pole vaja esitada registreerija, halduskontakti ja tehnilise kontakti postiaadressi.
Võimalikud probleemid:

  • Domeeni registreerimisel on eksituse või hooletuse tõttu registreeritud vale või vigane domeeninimi. Mida sellisel juhul teha? EIS registrina ei saa tehingut tühistada ega raha tagastada. Eksituse korral tuleb registreerida uus domeen. Kui tegemist on registripidaja poolt tehtud veaga, saab registreerija taotleda registripidajalt raha tagastamist ja registreeringu kustutamist. Kui aga juba registreerija teinud domeeninimes vea, mis esineb ka taotlusel, võib vale domeeninime kustutada domeeni registreerija avalduse alusel.
  • Registreerisin domeeni, aga hiljem avastasin, et eksisteerib sellenimeline kaubamärk või äriühing? Domeeni registreerimisel tuleb isikul kinnitada, et ta ei riku kolmandate isikute (sh intellektuaalseid) õigusi. Sellisel juhul on võimalik, et isik, kelle õigusi sellise domeeni kasutamisel rikutakse, kaebab domeeni registreerija kohtusse või domeenivaidluste komisjoni.
Seotud teemad:
Isiku tuvastamine
Taotluse allkirjastamine
Registreeringu kustutamine
Toimingud domeenide ja kontaktidega

Seotud Domeenireeglite punktid: 2.13.1, 3.1.1, 4.1.1 ja 5.3.1 koos alapunktidega.