Registripidajate Inforuum
Sisukord Kõik teemad
.ee domeeni registreeringuid saab pikendada 3, 6 või 9 kuuks ja 1-10 aastaks.

  • Registreeringu pikendamiseks ei pea registripidajale esitama taotlust, seega ei ole ette nähtud registripidajale ka kohustuslikke isikutuvastuse meetodeid;
  • Registreeringut saab pikendada igal ajahetkel, kuid domeeni maksmimaalne pikkus saab olla kuni 10 aastat;
  • Üldreegli kohaselt võib registripidaja registreeringut pikendada ainult siis, kui registreerija on eelnevalt tasunud teenuselepingus ette nähtud pikendamise tasu.
NB! Registripidaja võib pikendada domeeni ilma, et registreerija eelnevalt tasu maksab, juhul, kui registreerija on andnud selleks selgelt väljendatud nõusoleku teenuselepingus, kuid seda järgnevalt:

  • registreerijale jäetakse võimalus 30 päeva jooksul alates talle teate edastamisest domeeni pikendamisest loobuda (registreerija peab loobumiseks ise tahet avaldama)! 
Võimalikud probleemid:

  • Kui pikendamist takistab tehniliselt keelumärge, puudub võimalus domeeninime pikendada;
  • Kui domeen pikendatakse inimliku eksimuse tõttu valeks perioodiks, ei ole enam võimalik pikendamisest loobuda. 
Seotud Domeenireeglite punktid: 2.13.3 ja 5.3.2 koos alapunktidega.