Registripidajate Inforuum
Sisukord Kõik teemad
Domeeni on võimalik pärida ja anda üle selleks õigustatud isikule (pärijale).

  • Domeeninime pärimisel tuleb teostada domeeninime üleandmine uuele omanikule;
  • Sellisel juhul asendab pärimisdokument vana omaniku (registreerija) nõuseoleku ja tahte;
  • Pärimisõigusdokumendiks loetakse dokumenti, mis on notariaalselt tõestatud ja milles on notari poolt kinnitatud õigusjärgsed pärijad;
  • Selliseks dokumendiks pole abielutunnistus, surmatunnistus, testament vms dokument.

Võimalikud probleemid:

  • Kui kaua on võimalik pärimist teostada? Domeenireeglid eeldavad, et 6 kuud pärast vana omaniku surma on võimalik domeeni suhtes alustada kustutamismenetlust. Sellisel juhul edastab EIS domeeni kontaktidele vastava teate, et 30 päeva jooksul on võimalik domeeni üleandmine teostada ja pärast selle aja mööduist domeen kustutatakse. Nt juhul, kui pärijal on ligipääs vastavatele  e-postiaadressile olemas, saavad nad ka teate kätte. Pärast domeeni kustutamist on see vabalt kättesaadav "kes ees, see mees" põhimõttel.
  • Kui üleandmist takistab tehniline keelumärge, siis puudub võimalus domeeninime pärida ja anda üle uuele omanikule.

Seotud Domeenireeglite punkt: 5.3.6.