Registripidajate Inforuum
Sisukord Kõik teemad
Registreerija on kohustatud registripidajale registreerimisteenuse kasutamisel avaldama tema poolt nõutud andmeid.

Registreerija on kohustatud:

  • Esitama taotluses õiged andmed;
  • mitte rikkuma domeeninime registreerimise ja kasutamisega õigusakte ega kolmandate isikute õigusi (nt kaubamärgiõiguste rikkumine);
  • tagama, et halduskontakt ja tehniline kontakt on nõus enda ülesandeid täitma;
  • heas usus täitma .ee domeenireegleid ja EIS-i poolt avaldatud juhiseid;
  • registreerija peab tagama tehnilised tingimused domeeninime kättesaamiseks;
  • registreerija peab esitama registripidajale isikusamasuse kontrollimiseks vajalikud andmed ja dokumendid.
NB! Registripidaja peab veenduma, et kõik taotlusele esitatud nõuded on registreerija poolt täidetud!

Võimalikud probleemid:

  • Registreerija ei esita enda kohta õigeid andmeid! Tuleb eeldada, et registreerija poolt esitatud andmed on õiged;
  • Registreerija esitas ebakorrektsed andmed! Kui registripidaja või EIS saab teada, et registreerija on esitanud ebakorrektsed andmed (nt kirjaviga nimes), peab registreerija või tema esindaja andmed parandama. Vastupidisel juhul võib EIS domeeni peatada;
  • Kui registripidaja või EIS saab teatada, et registreerija on esitanud valeandmed (nt registreerija äriregistrikood, isikukood või sünniaeg on vale), pole EIS-i registris võimalik domeeni andmeid parandada, mistõttu tuleb alustada domeeni kustutamismenetlust;
  • registripidajal tuleb meeles pidada, et registreerija isikuandmete õigsuse kontrollimine on otseselt seotud registripidaja kohustusega tuvastada isik ja tahe.
Seotud teemad:
Domeeninime peatamine ja kustutamine EIS-i poolt
Isiku tuvastamine
Taotluse allkirjastamine
Kontaktandmete uuendamine

Seotud Domeenireeglite punktid: 4 koos kõikide alapunktidega.