Registripidajate Inforuum
Sisukord Kõik teemad
.ee domeeni saab registreerida 3, 6 või 9 kuuks ja 1-10 aastaks. 

  • Domeeni registreerimisperiood algab korrektse taotluse laekumisel .ee registrisse.
  • Registripidaja on kohustatud võimaldama praegustele ja tulevastele registreerijatele vaid vähemalt ühte Domeenireeglites ette nähtud domeeni registreerimisperioodi. Kui registreerija soovib mingiks perioodiks .ee domeeni registreerida, tuleb tal vastava sooviavaldusega pöörduda enda registripidaja poole.
Seotud teemad:
Domeeni pikendamine
Domeeni pikendamisest