Registripidajate Inforuum
Sisukord Kõik teemad
.ee domeeni saab registreerida 1, 2 või 3 aastaks. Registreerimisperioodi pikkuse valimine on registreerija otsustada. 

Alates 1. maist 2017 on domeeni võimalik registreerida ka 3, 6 või 9 kuuks ja 1-10 aastaks.


  • Domeeni registreerimisperiood algab korrektse taotluse laekumisel .ee registrisse.
Võimalikud probleemid:

  • Registreerija soovib domeeni registreerida lühemaks perioodiks kui 1 aasta või pikemaks kui 3 aastat? .ee domeeni ei ole võimalik enne 1. maid 2017 registreerida lühemaks kui 1 aasta või pikemaks kui 3 aastat.
Seotud teemad:
Domeeni pikendamine
Domeeni pikendamisest